Protocol Privacygegevens AVG

Hoe is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld bij gastenverblijf De Weesper Koe?

Het doel van de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.Gastenverblijf De Weesper Koe heeft aan de hand van onderstaand stappen-plan beschreven wat zij heeft ondernomen c.q. geregeld heeft rondom de AGV wetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is in de EU.

Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker?
Eigenaar: Irene Hooijer-Otten

Om welke persoonsgegevens gaat het?
NAW gegevens – telefoonnrs. – contactpersoon

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
Email (outlook) en op papier in ordner t.w.: reserveringsformulier en factuur

Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om datalekken te voorkomen?
Informatie van een klant wordt bij ons voornamelijk bijgehouden in outlook en in een ordner. Deze ordner staat in een afgesloten kast in het kantoor. Er is natuurlijk info-uitwisseling via de PC . De PC wordt alleen gebruikt door de eigenaar en is beveiligd met een wachtwoord en ook met een goed antivirus programma.

Welke procedure wordt gevolgd bij de constatering van een datalek?
Indien er zich een datalek voordoet, zal de eigenaar dit documenteren. Is het data lek van dien aard ernstig dan zal eigenaar de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen. Ook zal in geval van ernstige melding een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke mate en duur van geheimhouding is van toepassing op de gegevens?
De gegevens worden alleen gebruikt voor de vastlegging van een aanvraag/boeking. Daarna wordt dit nog enkele tijd bewaard totdat de factuur is voldaan. 

Worden de gegevens na afloop teruggeleverd of vernietigd?
De gegevens worden verwijderd van de PC en de papieren in de ordner vernietigd.

Cookies
deweesperkoe.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan De Weesper Koe de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.